logo
DAV POLICE PUBLIC SCHOOL, BHONDSI
RTC CAMPUS, NEAR CRPF ACADEMY, BHONDSI GURUGRAM, HARYANA - 122102
Latest News  
 
Teaching Facuty  

S.No

Name

Qualifications

Subject

1

Chitralekha

M.Sc., B.ed

PRT Maths

2

Dinesh Kumar

Shahstri(H.), B.ED (Shiksha Shashtri)

TGT Sankskrit

3

Harsha Rana

B.Sc., M.Sc.,B.ed

TGT Chemistry

4

Jyoti Yadav

B.Sc., M,Sc., B.ed

TGT Maths

5

Kajal

B.Com

Art

6

Kavita

M.Sc., B.ed

PRT General

7

Lila

MA, M.ed

PRT Hindi

8

Mamta

MA, B.ed

TGT Hindi

9

Megha

MA, B.ed

PRT English

10

Monika

BA, MA, M.Phil, B.ed

TGT Geography

11

Monika H. Khurana

MA, B.ed

PRT English

12

Renu

B.Sc., M.Sc., B.ed

PRT Science

13

Neeru

BA, MA, B.ed

TGT Social Science

14

Neetu

B.Sc. (IT), MCS, B.ed

PRT Computers

15

Neha

M.Com, B.ed

PRT Social Science

16

Nutan

M.Sc., B.ed

TGT Maths

17

Pankaj

BA, B.P.ed

Physical Education

18

Archna B.Sc., M.Sc., B.ed (Pursuing)

TGT Biology

19

Sushma Yadav

ARCHITECTURE, BA, MA, B.ed

NTT

20

Ruchi

M.Sc., B.ed

NTT

21

Rupal

MA, B.ed

PRT General

22

Suman

M.Sc., MBA,B.ed

TGT Science

25

Sushma Devi

BA,MA, B.ed

PRT Hindi

26

Vaishali

BCA, MCA

TGT Computers

27 Ashish Bansal Sangeet Visharad, Sangeet Prabhakar (B.ed)

Music